Ympäristö

Hankimme käyttämämme sahatavaran PEFCTM -sertifioiduilta sahoilta,
jotka ovat velvoitettuja käsittelemään metsiä kestävän kehityksen mukaisesti.

PEFC -sertifikaatti (pdf)